Nhập tên
Kí tự bên trái
Thay thế dấu cách
Kí tự bên phải
1
2
3
4
5

PSD khung ảnh bìa facebook P3

Star Tuấn Blogger Share 12 PSD Khung Ảnh bìa facebook
Nếu không thích tải file PSD bạn có thể tải ảnh về rồi chèn vào ảnh bìa của mình cũng đc


https://www.mediafire.com/download/179y9187nny97b7/khung1.psd


https://www.mediafire.com/download/kimpwzw1f36ck4h/khung2.psd


https://www.mediafire.com/download/v3mxucceupd561w/khung3.psd


https://www.mediafire.com/download/dnirbouc9b6n4h9/khung4%282%29.psd


https://www.mediafire.com/download/58rp8caaeycl2iq/khung5.psd


https://www.mediafire.com/download/9u3vceyclyv4r9z/khung6.psd


https://www.mediafire.com/download/qtxm4rw270qtyct/khung7.psd
https://www.mediafire.com/download/f7zbr74cqp9tp8w/khung8.psd


https://www.mediafire.com/download/wzhzy7u5sd7q2f8/khung9.psd


https://www.mediafire.com/download/cjs99d3mjul1733/khung10.psd


Rated 4.6/5 based on 28 votes